Mercat Rus

Dret internacional: especialistes en el mercat rus d’empreses i persones.

El caminar fa el camí. Gràcies al fet que el nostre equip reuneix els idiomes castellà, català, anglès, francès i rus i atès que ja tenim alguns clients russos i internacionals importants, som el bufet de referència per resoldre els problemes d’empreses i persones que volen venir a viure i treballar a Catalunya, especialment a la Costa Brava.


Assessorament per al mercat rus a Abelenda Advocats

A Abelenda Advocats mai ens aturem, sempre volem progressar i fer la feina ben feta. Fa temps que fem camí com a professionals i sempre tenim nous reptes que ens fan ser els millors en el nostre àmbit i, sobretot, diferents. La majoria dels nostres clients són locals, però també en tenim d’internacionals: Suïssa, França i Regne Unit. En els darrers anys hem captat un nou nínxol de mercat molt significatiu, que es beneficia del nostre assessorament: el mercat rus.

Avui en dia el mercat rus està a l’alça al nostre país i cada cop té més interès a participar activament en nous projectes i negocis. Per tant, a Abelenda Advocats hi creiem i apostem per aquest nou client rus, el qual en una situació de crisi econòmica ens fa tenir esperança. La necessitat és mútua i per això actuem receptivament, acollim i ajudem en tot el que està a les nostres mans perquè aquest client se senti com a casa.

Com que la nostra intenció és ajudar i assessorar en qualsevol dubte o necesitat, el nostre primer pas ha estat crear el nostre lloc web en rus. A més a més, tenim una persona dedicada a la intermediació en llengua russa encarregada d’ajudar en tot el que sigui necessari durant el procés de trobada client-advocat.


Abelenda Advocats s’especialitza en:Dret d'Estrangeria:

 • Sol·licituds de residència o autoritzacions.
 • Sol·licituds, modificacions i renovacions d'autoritzacions de residència.
 • Reagrupació en règim comunitari.
 • Sol·licitud de pròrroga d'estada.
 • Sol·licitud d'autorització de tornada.
 • Sol·licitud N.I.E. de no resident.
 • Sol·licitud de cèdula d'inscripció.
 • Sol·licitud de títol de viatge.
 • Sol·licitud d'asil.
 • Sol·licitud i assessorament en matèria de visat.
 • Tramitació d'expedients de nacionalitat per residència davant el Registre Civil.
 • Tramitació i legalització de documents.

 

Abelenda Advocats

Dret civil i mercantil:

 • Assessorament per a la constitució de tot tipus de societats mercantils.
 • Assessorament en matèria de compravenda d'habitatges, locals o traspassos de negocis.
 • Assessorament especialitzat en operacions mercantils i financeres en què intervinguin estrangers o empreses radicades a l'estranger.
 • Gestió de tot tipus d'impostos i declaracions fiscals per a estrangers no residents amb propietats a Espanya.
 • Redacció de qualsevol contracte civil o mercantil.
 • Preparació, negociació i redacció de contractes per a adquisició d'habitatges, terrenys, instal·lacions o empreses, execució d'obres o prestació de serveis.
 • Assessorament especialitzat en esportistes professionals i artistes estrangers.
 • Assistència personalitzada als interessats en el seu idioma davant els organismes i citacions durant qualsevol procediment judicial o extrajudicial.
 • Resolució de consultes i assessorament davant els procediments que se segueixin davant els organismes corresponents.
 • Representació lletrada davant qualsevol jutjat o tribunal espanyol.
 • Gestió de patrimoni.
 • Compravenda d'Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors.
 • Definició de nous productes o línies de negoci.
 • Cooperació empresarial com a forma d'aconseguir sinergies per optimitzar els recursos de què disposen.
 • Assessorament i gestió d'operacions societàries, com ara aportacions de capital, en diners o en espècie, augments o disminucions de capital, venda o cessió de participacions socials.
 • Constitució o compra de societat per vehicular les inversions.
 • Preparació o modificacions d'Estatuts socials i altres documents necessaris o convenients per a delimitació i control de funcions d'administradors i gerents.

No esperin més i, per qualsevol dubte, posin-se en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies, sempre a disposar!